Seminář Genderově citlivý jazyk, vyjadřování a komunikace v akademickém prostředí

27. listopadu 2023, 9:00 – 12:30, MFC, Pasteurova 1, Purpurová aula

Zveme všechny zaměstnance FUD na workshop zaměřený na senzitivní komunikaci. Workshop povede Mgr. Vít Kolek z Univerzity Palackého v Olomouci

Seminář Genderově citlivý jazyk, vyjadřování a komunikace v akademickém prostředí bude zaměřen na diskuzi o důvodech, motivacích a způsobech používání genderově inkluzivního jazyka v akademickém prostředí na UJEP. V průběhu setkání se zaměříme na základy genderově citlivé komunikace a vyjadřování. Účastníci a účastnice budou mít příležitost dozvědět se, jak lze v rámci akademických aktivit formulovat vlastní mluvní a písemný projev genderově senzitivně a inkluzivně. V rámci semináře se rovněž budeme věnovat výzvám, kterým je třeba při používání genderově citlivého jazyka čelit, budeme hledat společné strategie a postupy. Seminář také nabídne příklady osvědčených postupů z jiných institucí, které již úspěšně implementují genderově citlivý přístup k jazyku a komunikaci. V rámci semináře bude také prostor pro sdílení vlastních zkušeností. Cílem tohoto semináře je vytvořit povědomí o důležitosti genderově citlivé komunikace a poskytnout zúčastněným nástroje a znalosti k implementaci těchto principů do jejich každodenní práce na UJEP.

Mgr. Vít Kolek je absolventem německé a francouzské filologie na FF UP v Olomouci, kde momentálně pokračuje doktorským studiem v oboru německý jazyk. V současnosti působí na Ústavu cizích jazyků PdF UP.  Odborně se zabývá německou a českou feministickou, genderovou a queer lingvistikou. K jeho specializaci patří zejména výzkum genderově vyváženého a inkluzivního jazyka.

Registrace do 24. 11. 2023 na email: hana.galiova@ujep.cz
Seminář je realizován v rámci CRP projektu 2023 „Prevence neetického jednání na akademické půdě a podpora kompetencí v péči o oběti“.