Setkání s… Štěpánkou Piskáčkovou a vědci z CEITEC Nano v Brně

ÚTERÝ 24. 1. / OD 17.00

Komentovaná prohlídka výstavy Laboratoř umění a nanosvěta s vystavujícími autory v Galerii 2. Navazovat bude přednáška doc. Ing. Jan Čechala, Ph.D. a Ing. Mgr. Peter Kepiče (CEITEC Nano VUT v Brně) o nanotechnologiích materiálů a struktur a mezioborové spolupráci. 

Organizace výzkumu – mezioborová spolupráce na poli vědy a umění úterý
doc. Ing. Jan Čechal, Ph.D. a Ing. Mgr. Peter Kepič (CEITEC Nano VUT v Brně)
 
Přednáška se soustředí na organizaci výzkumné mezioborové práce ve formátu interdisciplinárního projektu v oblastech umění a vědy. Zaměří se na specifika týmové spolupráce, a to jak tvůrčích pracovníků z rozdílných humanitních, kulturních či přírodovědných prostředí, ale také na zapojení studentů a umělců, přičemž sleduje vznikající potenciál tvůrčí inspirace. Organizace výzkumu je nahlížena jako otevřený dialog mezi umělci a vědci, který je třeba kvalitně řídit, organizovat a průběžně evaluovat. V rámci převedení do kontextu a tzv. dobré praxe, bude na zvoleném příkladu popsáno, jak se například dodané vědecké poznatky stávají, díky specifickému způsobu tvůrčí skupinové práce, svým způsobem uchopitelnější, ale také o něco srozumitelnější informací i pro laiky.