Škola doktorských studií v humanitních a uměleckých oborech

Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašuje nový ročník ŠDS / Školy doktorských studií v humanitních a uměleckých oborech pro studenty doktorského studijního programu Vizuální komunikace. 

Žádosti o podporu se předkládají průběžně v rámci kalendářního roku ve formulářích, které naleznete níže. Stipendium je možné realizovat s podáním závěrečné zprávy do 30. 11. 2023.

Kontaktní osoba: Ing. Zuzana Voborníková, tel. 475 28 5114, zuzana.vobornikova@ujep.cz

Přílohy ke stažení
Pravidla čerpání dotace ŠDS
Příloha 1_Žádost o podporu výuky v doktorském studiu
Příloha 2_Žádost o podporu publikační a umělecké činnosti doktorandů
Příloha 3_Žádost o podporu akcí doktorandů v rámci doktorské školy FF a FUD