Slyšet/Vidět

Česká filharmonie a Galerie Rudolfinum za podpory Lunchmeat Festivalu zvou u příležitosti Roku české hudby 2024 mladé audiovizuální umělkyně a umělce ke spolupráci na projektu „Slyšet/Vidět“.

Zapojte se do projektu, jehož snahou je v rámci autorského dialogu propojit světy současného vizuálního umění s dědictvím české klasické hudby. Výsledkem bude vznik až 15 unikátních audiovizuálních děl, která budou vystavena ve Dvoraně Rudolfina. Projekt bude také komunikován na sociálních sítích obou institucí. Autoři vystavených děl budou honorováni.

Uzavírka Open callu Slyšet/Vidět, je 02. 06. 2024.