Sportovní den rektora

Vážené studentky, vážení studenti,

rád bych vás pozval na obnovený Sportovní den rektora, který se uskuteční 3. 4. 2024 v areálu sportovní haly PF UJEP na České mládeži.
Tato akce má od začátku několik hlavních cílů. Jedním z nich je podpora sportovního ducha naší akademické obce, neboť všichni víme – ve zdravém těle, zdravý duch. Hlavním cílem je však uvědomění si pospolitosti naší univerzity, setkání s kolegy a kolegyněmi i z jiných fakult a center a strávení alespoň malé chvilky u společného zájmu nás všech.

V areálu budou probíhat i doprovodné aktivity vedené akademiky z UJEP a vybranými studenty a studentkami.

Absence ve výuce se nemusíte obávat, děkanáty fakult byly požádány, aby svým vyučujícím doporučili omluvit vaši případnou absenci z důvodu aktivní účasti na akci.

Pokud máte zájem o tuto akci, věnujte, prosím, pozornost webovým stránkám akce http://www.pf.ujep.cz/sportovni-den.

Přeji krásný den a budu se těšit na Sportovním dnu rektora 2024.
doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D., rektor