Státní závěrečné zkoušky 2022 na FUD UJEP pro Kurátorská studia

Státní závěrečné zkoušky na FUD UJEP 2022 pro studijní obor Kurátorská studia se uskuteční dne 8. 6. 2022.

Podrobné informace mohou diplomanti získat od paní sekretářky příslušné katedry.

Všichni studenti, kteří budou zkoušeni v daný den, se musí dostavit téhož dne v 9.50 hodin k prezenci. Zkoušení začíná v 10.00 hodin.