Studijní a praktické stáže v LS 2022/2023

Fakulta umění a designu vyhlašuje 1. kolo výběrové řízení na studijní pobyty a praktické stáže v programu Erasmus+ v letním semestru 2022/2023.

Termín výběrového řízení pro studijní pobyty a praktické stáže v programu Erasmus+ proběhne 31. 10. 2022. Studenti se přihlašují pomocí on-line aplikace (erasmus.ujep.cz). Přihlášky se odevzdávají od 19. 10. 2022 08:00 do 31. 10. 2022 11:00. 

Více informací naleznete na nástěnných tabulích, u fakultní koordinátorky nebo v → přiloženém dokumentu.