Studijní pobyty a praktické stáže v ZS 2022/2023

Fakulta umění a designu vyhlašuje 2. kolo výběrové řízení na studijní pobyty a praktické stáže v programu Erasmus+ v zimním semestru 2022/2023.

Termín výběrového řízení pro studijní pobyty a praktické stáže v programu Erasmus+ proběhne 31. 03. 2022. Studenti se přihlašují pomocí on-line aplikace. Přihlášky se odevzdávají od 18. 03. 2022 15:00 do 30. 03. 2022 15:00. Více informací naleznete na nástěnných tabulích, u fakultní koordinátorky nebo v dokumentu ze stažení ZDE.