Studijní pobyty a praktické stáže v ZS 2023/2024

Fakulta umění a designu vyhlašuje 1. kolo výběrové řízení na studijní pobyty a praktické stáže v programu Erasmus+ v zimním semestru 2023/2024.

Výběrového řízení pro studijní pobyty a praktické stáže v programu Erasmus+ proběhne 28. 02. 2023. Studenti se přihlašují pomocí on-line aplikace (na praktické stáže) a systému STAG (na studijní pobyty). Přihlášky se odevzdávají od 16. 02. 2023 15:00 do 28. 02. 2023 15:00. Více informací naleznete na nástěnných tabulích, u fakultní koordinátorky nebo v dokumentu ke stažení ZDE.

Více informací naleznete na nástěnných tabulích, u fakultní koordinátorky nebo na webových stránkách fakulty: https://fud.ujep.cz/zahranici/erasmus/