Úspěchy FUD v Cenách rektora UJEP

Ceny rektora UJEP za uměleckou činnost

1. místo prof. Mgr. Miroslav Vojtěchovský
2. místo doc. Jiří Kovanda

Zvláštní cena do 35 let za mimořádné výsledky v oblasti uměleckých aktivit:
MgA. Richard Loskot

Ceny rektora UJEP pro studenty za mimořádné výsledky ve výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti

1. místo MgA. Petr Hák

Cena rektora UJEP za knihu roku 2016

doc. Mgr. Kateřina Dytrtová, Ph.D., a doc. PhDr. Martin Raudenský, Ph.D., z FUD za knihu KOTEX. Tvar, zvuk a gesto, tvůrce, učitel a žák

doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D., a kolektiv dalších spoluautorů, doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D., z FUD, prof. PhDr. Ing. Jan Royt u FF a FUD, Mgr. Táňa Šimková, Ph.D.., z FF a PaedDr. Mgr. Petr Rak, Ph. D., z FF, za vědecký katalog Bez hranic. Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí

→ kompletní přehled