Úspěchy FUD 2020

GRADUATION PROJECTS 2019
Ilya Bazhanov obdržel 1. místo v 18. ročníku mezinárodní soutěže Graduation projects2019 (2D)! Svoji knihu věnovanou ruské typografii 60. let zpracoval jako bakalářskou práci v ateliéru GD 2 pod vedením doc. ak. mal. Michala Slejšky a MgA. Pavla Friče.
graduationprojects.eufoto: archiv ateliér GD2 / FUD

ZÍSKÁNÍ PROFESORSKÉHO TITULU
Gratulujeme prof. Mgr. Zdeně Kolečkové, Ph.D. k získání profesorského titulu.
Prof. Zdena Kolečková působí na Fakultě umění a designu UJEP jako proděkanka pro Tvůrčí činnost, vedoucí Katedry fotografie a vedoucí ateliéru Photography (EN).
„Jmenovací dekret převzala koncem loňského roku v pražském Karolinu z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy. Profesorka Zdena Kolečková získala profesorskou hodnost pro obor Vizuální komunikace.“
zitusti.cz


foto: archiv zitusti.cz

GRAFIKA ROKU 2019
Petr Kubáč z ateliéru Fotografie získal Cenu za serigrafii – grafický list Chyba, sítotisk (speciální cena za grafické techniky) při udílení cen sdružení Hollar v soutěži Grafika roku 2019.
hollar.cz


foto: Klára Mrkusová

NOMINACE NA CENY CZECH GRAND DESIGN 2019
V kategorii Designér roku nominaci obdržel vedoucí ateliéru Sklo FUD / GLASS USTI a designér studia LLEV Marcel Mochal za kolekci nábytku Book a vázy Nueevo. Dále obdržel nominaci náš absolvent ateliéru Grafický design II / GD 2 Patrik Antczak / Patrik Antczak illustration v kategorii Ilustrátor roku za sérii ilustrací pro platformu Rekonstrukce státu, nástěnnou ilustraci pro Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – UJEP, a ilustraci pro knihu Světový atlas strašidel a duchů (kol. autorek Albatros).
czechdesign.cz


foto: archiv Patrik Antczak

NOMINACE NA CENY EDIDA
Nominace na ceny EDIDA 2020 • ELLE DECCORATION INTERNATIONAL DESIGN AWARDS získalo studioLLEV (vedoucí ateliéru Sklo Marcel Mochal) v kategorii Nádobí a doplňky za soubor váz NUEEVO.
elle.czFoto: archiv LLEV

NOMINACE NA NEJKRÁSNĚJŠÍ KNIHU ROKU 2019

V letošních nominacích na Nejkrásnější české knize roku 2019 máme za FUD tři nominované. Bára Mü v kategorii Literatura pro děti a mládež se svým Atlasem opravdových příšer (LABYRINT / RAKETA), Ilya Bazhanov v kategorii Cena Arna Sáňky – studentské práce s knihou věnovanou ruské typografii 60. let, Marek Fanta v kategorii Učebnice pro školy všech stupňů a ostatní didaktické pomůcky s knihou Metafora a médium (EDICE FUD).


foto: archiv czechdesign.cz

Barbora Müllerová – Atlas opravdových příšer
Originální ilustrovaný atlas přináší dobrodružné putování po všech živočišných druzích obývajících naší planetu od dávnověku až po současnost. Osvětluje příbuzenské vztahy mezi jednotlivými živočichy a celkový evoluční vývoj. Kniha vás provede všemi formami života a představí 580 živočichů — od Acantherpesta po žraloka. Potkáte nejenom dinosaury, ale také fascinující (po)tvory, o jejichž existenci jste dosud neslyšeli. Seznámíte se například s pancířnatými rybami dlouhými jako dodávka, ohromnými dravými ptáky, s rohatými dinoceráty a brontotérii, gigantickými prvohorními obojživelníky i s létajícími plazy. Kniha původně vznikla jako diplomová práce v ateliéru GD2 na FUD UJEP. Vydal Labyrint.

foto: archiv Barbora Müllerová

Ilya Bazhanov – Přichází jaro
Kniha věnovaná ruské typografii 60. let zpracovaná jako bakalářská práce v ateliéru GD2 pod vedením doc. ak. mal. Michala Slejšky a MgA. Pavla Friče.

foto: archiv ateliér GD2 / FUD

Marek Fanta – Metafora a médium
Tématem publikace jsou vztahy mezi metaforou a způsobem materializace ideje ve výtvarném díle. Text autorky Kateřiny Dytrtové analyzuje způsoby použitého média na vybraných dílech současných autorů výtvarné umělecké scény jak v Čechách, tak ve světě. Jedná se o selekci z významných výstavních projektů nedávné doby v Galerii Rudolfinum, ve Veletržním paláci, v prostorách Galerie hlavního města Prahy, také o díla vystavená na Benátském bienále v roce 2015 či na poslední kasselské Documentě 14 v roce 2017. Grafická úprava a sazba Marek Fanta. Vydáno v Edici FUD.

Foto: Dany Vigil / archiv Edice FUD