Úspěchy studentů FUD UJEP v Národní ceně za studentský design

Poprvé byla vyhlášena Design Cabinetem CZ v roce 2008. Navazuje však na soutěž, kterou organizovalo od roku 1991 do roku 2007 Design centrum České republiky. Mladí designéři všech typů škol soutěžili o Národní cenu za studentský design a o ocenění Vynikající studentský design a Dobrý studentský design. V roce 2012 se soutěž stala mezinárodní. Další změna nastala v roce 2014, kdy se rozdělila na dvě části – na obory patřící pod oblast vizuální komunikace a oblast 3D designu. Soutěží nezávisle na sobě v bienálovém rytmu. Rok 2022 patřil pracím v široké škále vizuální komunikace (knihy, typografie, vizuální styly, aplikace, plakáty,
ad.).

Letos se do soutěže přihlásilo 142 prací 163 autorů. Soutěžilo jich 117 prací. Do nominací postoupilo 63 prací. Porota posuzovala 9 prací v kategorii Aplikace, projekt, 26 prací v kategorii Kniha, 10 prací v kategorii Typografie, 10 prací v kategorii Vizuální styl a 8 prací v kategorii Plakát. Soutěž je anonymní. Přihlášené práce hodnotily tři nezávislé poroty: mezinárodní univerzitní porota byla složena z pedagogů univerzit a vysokých škol, národní středoškolská porota z pedagogů středních a vyšších odborných škol a mezinárodní odborná porota byla složena z kurátorů muzeí, nezávislých expertů a nejlepších profesionálních grafických designérů ČR a zahraničí. Celkem hodnotilo studentské práce 38 profesionálních vysokoškolských a středoškolských pedagogů, grafických designérů, expertů a kurátorů designu.

Gratulujeme všem oceněným studentům.

Tereza Janáková / kniha Katalánsko
Excelentní studentský design

Ateliér Vizuální design FUD UJEP

Můj ilustrovaný bedekr o Katalánsku je, jak již sám podtitul napovídá, cestou do země hradů, obrů a kakajících polínek. Prostě žádná nuda. Cestopis je určen dětem od devíti let a ve čtyřech chronologicky řazených kapitolách (od jara do zimy) poskytuje čtenáři barvitý pohled nejen do katalánské kultury a historie, ale také krás zdejších měst a rozmanitých krajinných scenérií.

 

Daniel Barek / Náklon v typografii a jeho autorské zpracování
Excelentní studentský design

Ateliér Grafický design 2 FUD UJEP

Práce se zabývá náklonem v typografii. Zaznamenává, porovnává a poměřuje některá z možných formálních řešení nakloněného písma ve vztahu k jeho románské verzi. Činí tak s ohledem na autorský přístup v písmových digitalizacích a zároveň prezentuje některé z možných typů náklonu včetně formálních změn, ke kterým v jejich důsledku dochází.

Barbora Němcová / aplikace HOP 
Cena Asociace užité grafiky a grafického designu

Ateliér Grafický design 1 FUD UJEP

Obsahem projektu je komplexní zpracování pracovního sešitu a souboru doprovodných pracovních listů pro rozvoj dětí předškolního věku. Formou úkolů a prostřednictvím příběhů si děti procvičí grafomotorické dovednosti důležité pro budoucí rozvoj ručního projevu v psaní, poznávací procesy a dílčí funkce. Výsledkem je koncepce materiálů, které mohou sloužit individuálně či jako pomůcka pedagogů. Součástí materiálů je využití rozšířené reality, díky které obrazy ožijí, ukáží jak co funguje a odhalí skryté příběhy. Soubor je možné dále rozvíjet jak v tištěné podobě, tak digitální.

 

Mariia Stavniichuk / Kniha Cherson. Perla jihu Ukrajinu, aneb nejen melouny jedinými
Cena Nadace SUTNAR – NADACE RADOSLAVA A ELAINE SUTNAROVÝCH

Ateliér Grafický design 2 FUD UJEP

Kniha je osobním průvodcem a vyjadřuji v něm úctu k městu, kde jsem se narodila, kam se chci vrátit a kde se nachází můj domov. Hlavni náplní publikace je seznámení návštěvníka se základními památkami a historickými událostmi srozumitelnou a zábavnou formou. Vytvořené trasy také poukazují na zákulisí města, která není na první pohled znát.

 

Katrin Bittnerová, spoluautoři: Rudolf, Františka a: Barbora Bittnerová / kniha Mravenčí válka
Cena Asociace užité grafiky a grafického designu

Ateliér Grafický design 1 FUD UJEP

Tato kniha je sestavena z deníkových zápisů Františky a Rudolfa Bittnerových z dob 2. světové války. Ti byli v této době zapojeni v odboji na Zbirožsku. Kniha, která byla pojmenována Mravenčí války, vypráví o odboji, o prozrazení, o ukrývání se před gestapem a o těžkých chvílích během pobytu v koncentračních táborech. Název vychází z příhody, kdy Rudolf v lese pozoroval válku mezi mravenci, která ho ohromila natolik, že ji zaznamenal do deníků. Celou knihou provází černí mravenci, kteří jsou ztělesněním Františky a Rudolfa. Ti se v průběhu potýkají s pomocí dalších přátel s nástrahami, které si na ně přichystali zrzaví mravenci.