ZRUŠENO: V centru a mimo něj – Galerie Mimochodem

ZRUŠENO Z DŮVODU NEMOCI HOSTŮ
Je nám to velice líto, ale akci jsme nuceni zrušit z důvodu nemoci hostů. Pro doprovodný program – V centru a mimo něj – projekci snímků A. Hackenschmieda a Velmi účelná procházka od M. Dubnové s následnou diskuzí najdeme náhradní termín na začátku roku 2024. Děkujeme za pochopení.

1. 12. od 16 hod. / Centrum architektury a městského plánování, Vyšehradská 2075/51, 128 00 Praha

Galerie Mimochodem studentů kurátorských studií zve na doprovodný program  V centru a mimo něj. Projekce snímku Alexandera Hackenschmieda a diskuze na téma Centrum–Periferie s odborníky.

Galerie Mimochodem představuje doprovodný program k probíhajícímu celoročnímu výstavnímu cyklu s názvem Centrum–Periferie: projekci snímků Bezúčelná procházka od Alexandera Hackenschmieda a Velmi účelná procházka od Magdaleny Dubnové s následnou diskuzí moderovanou Barborou Hájkovou a kurátorem Michalem Kolečkem, kurátorkou Lucií Kvočákovou a umělkyní Darjou Lukjanenko. Akce se uskuteční v pátek 1. prosince od 16 hodin v Centru architektury a městského plánování a veřejnosti je zcela zdarma.

Zájem o centra a periferie se na české umělecké scéně objevuje od 90. let 20. století, kdy se začaly výrazně prosazovat industriální pohraniční oblasti a vznikly specifické výtvarné projevy, odkazující na konkrétní místa a vyrovnání se s vlastní minulostí v nich. Prvním a nejrozšířenějším přístupem je periferie jako místo mimo centrum, které je do jisté míry oddělené od hlavního dění. Tuto oblast zastupuje výstava v Galerii Mimochodem A žili ve stylu… (2023) v podání autorky Terezy Špádové

Výstavní téma centra a periferie se odráží v textech teoretika Piotra Piotrowského, který je známý svým konceptem horizontálních dějin umění, kdy popřel rozdělení na centra a periferie a povýšil tak oboje na stejnou úroveň. “Myslím, že naše postavení mimo centrum (Západ) bylo marginální, tak jako dějiny umění byly marginalizované. … jsem ale přesvědčen, že více toho uvidíme právě na okrajích a že je třeba, abychom svoji marginálnost pochopili jako privilegium.” – rozhovor s P. Piotrowským provedený Edit András.

Doprovodný program – projekce snímku Bezúčelná procházka od Alexandera Hackenschmieda – rozšíří zkoumanou problematiku o debutové dílo tehdy 23letého průkopníka filmové avantgardy, jež se na našem území věnovalo tématice vztahu centra a periferie ve své době jako jedno z prvních. Na tento 8 minutový dokumentární film, popisující zdánlivě bezvýznamný příběh – cestu tramvají na periferii v Praze-Libni, naváže projekce snímku Velmi účelná procházka od současné autorky Magdaleny Dubnové, který je poctou Hackenschmiedovi i samotnému tématu. Barborou Hájkovou moderovaná diskuze s odborníky, umělkyní Darjou Lukjanenko a kurátory Michalem KolečkemLucií Kvočákovou, rozšíří zkoumané téma o pohled současného umění a přinese nové podněty i prostor pro sdílení vlastních poznatků či zkušeností.

Výstavní program organizují studenti Kurátorských studií z FUD UJEP – Jan Kieweg, Karolína Lapešová, Rebeka Pojarová a představují veřejnosti současné mladé umění od září 2023 do června 2024. “Zásadní je pro nás zejména propojení se studenty z Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem, městem, které oproti rozšířenějšímu dění v hlavním městě může být rovněž považováno za periferii,” doplňuje k výstavnímu cyklu kurátorka Karolína Lapešová.

Galerie Mimochodem vzniklá v roce 2012 se nachází ve vestibulu stanice metra B Karlovo náměstí u východu směrem na Palackého náměstí. Poskytovatelem je Centrum komunitních služeb Pro život s myšlenkou netradičním způsobem propojovat svět umění se sociální sférou. Tři velkoformátové výstavní plochy galerie se svou polohou a celodenní přístupností zaměřují na všechny kolemjdoucí bez ohledu na věk či sociální skupinu a podněcují zájem o současné vizuální umění.

Projekt podporuje Centrum komunitních služeb Pro život, Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Centrum architektury a městského plánování.

Fotomateriál k programu ZDE
FB událost ZDE
Rezervace vstupenek ZDE