Vernisáž výstavy Zahradní slavnost

STŘEDA 17. 8. / OD 18.00

Výstava ZAHRADNÍ SLAVNOST je výstupem CRP MŠMT 2022  Spolupráce uměleckých vysokých škol a fakult s místními veřejnými partnery a subjekty kreativních průmyslů na prezentaci vzdělávací a tvůrčí činnosti.

Skupinová výstava se zaměří na ohledávání tohoto tématu z perspektivy společenských rituálů latentně spojených s přírodními procesy často reprezentovanými ve formě tradičních či naopak pokleslých socio-kulturních fenoménů. Samotný název výstavy přitom odkazuje k jednomu z klíčových dramatických děl Václava Havla, ve kterém je fenomén slavnosti ideologicky a mocensky instrumentalizován a deformován. Klíčový význam tohoto absurdního dramatu spočívá v kritice názorového konformizmu, kariérizmu a morálního úpadku společnosti 60. let minulého století. V obecnější rovině odkazuje ke kritice schopnosti jakékoliv centrální mocenské struktury vyvinout si vlastní formu komunikace, která už nepečuje o obecné blaho, ale pouze o udržení vlastní ideologie a moci, kterou tímto způsobem „samožersky“ vyprazdňuje. Výstavní projekt se snaží uchopit tento odkaz se symbolickým přesahem do současnosti a poukázat v této souvislosti na vysoké umělecké školy jako na instituce, které mnohokrát ve svém regionu skutečně plní nejenom vzdělávací funkci, ale také prostřednictvím kulturní osvěty kultivují místní prostředí na mnoha úrovních (sociální, kulturní, duchovní, environmentální, politické či ekologické). Počítá se tak s prezentací širokého spektra tvůrčích počinů, které se snaží komunikovat kvalitu našeho života cestou osobního nasazení a kulturní i kreativní péče v dílčích uměleckých, designérských, umělecko-environmentálních anebo guerrilla-gardeningových projektech, zpytují problematické zdroje vlastního kraje,  navrací se k tradičně vnímaným ročním cyklům ve snaze konfrontovat rurální zvyky a tradice navázané na přírodní procesy s postindustriální společností.  Původní Zahradní slavnost Václava Havla se tak může stát skutečnou oslavou kreativních a zároveň funkčních projektů, které ač mluví různými uměleckými a mediálními jazyky, sledují společný smysluplný cíl. 

V průběhu vernisáže proběhne happening Natálie Drevenákové od 17 hodin a realizace elektro-akustické skladby Ondreje Kalužáka od 19 hodin. 

Dne 9. 9. 2022 proběhne v prostorách Domu umění Ústí nad Labem seminář na téma sdílení příkladů dobré praxe v oblasti spolupráce s veřejnými partnery a subjekty kreativních průmyslů na prezentaci vzdělávací a tvůrčí činnosti. 

Trvání výstavy: 17. 8. – 10. 9. 2022
Vystavující: Petra Bašnáková (FMK UTB Zlín), Eva Bystrianská (ITF F-PF SU Opava), Hana Connor (ITF F-PF SU Opava), Filip Čapek (FUA TUL Liberec), Natália Drevenáková (FaVU VUT Brno), Ondrej Kalužák (JAMU Brno), Zdena Kolečková (FUD UJEP Ústí nad Labem), Martina Kubalová (FMK UTB Zlín), Pavla Nikitina (FaVU VUT Brno), Libor Novotný (FU UO Ostrava), Veronika Opatrná (FUD UJEP Ústí nad Labem), Vítězslav Plavec (FUA TUL Liberec), Lucie Polášková a Natálie Sodomková (FaVU VUT Brno), Rohony & Lukáš Zálešák (FU UO Ostrava), Jiří Suchánek ( HF JAMU Brno) a Patrik Vanický (FUD UJEP Ústí nad Labem) 
Kurátorka výstavy: Anna Vartecká