Volby do akademického senátu UJEP

AS UJEP podle usnesení přijatého na svém zasedání konaném dne 26. října 2022 vyhlašuje volby do Akademického senátu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro funkční období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2025.

AS FUD UJEP jmenoval dílčí volební komisi fakulty ve složení:
doc. Tomáš Pavlíček (předseda) a členové: Adéla Machová, Veronika Havlatová, Kristýna Hájková,
a stanovil termín voleb na 30. 11. 2022.

Termín konání voleb: středa 30. 11. 2022 od 9:00 do 13:30
Místo konání voleb: FUD UJEP, Pasteurova 9, foyer (vstupní prostor do budovy fakulty)

Vyhlášení voleb – k náhledu zde.

Návrhové lístky na kandidáty (vzor k tisku a vyplnění):
do akademické kurie
do studentské kurie