Všechny květy světa

18. 6. – 27. 8. 2023 / Zámek a sýpka Klenová

Dovolujeme si pozvat na výstavu v Galerii Klatovy / Klenová s názvem Všechny květy světa, kde můžete mimo jiné zhlédnout také díla Michaely Thelenové, vedoucí ateliéru Digitální média a Pavla Matouška, studenta doktorského studijního programu Vizuální komunikace. Michaela Thelenová zde vystavuje svá díla Klasika a Sudetská reneta. Obě díla tematizují historii a kulturu česko-německého přeshraničního regionu. Pavel Matoušek představuje svou fotografickou re-interpretaci obrazů Václava Boštíka ze sbírek GKK. Díla zmíněných vystavovatelů je možné také nahlédnout níže. 

Oficiální text výstavy

Výstava ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová, věnovaná uměleckým dílům, která vznikla v rozmezí let 2010–2019, je již pátou výstavou tohoto typu mapující určité časové období. Před touto prezentací proběhly – ať už v prostorách GKK, nebo galeriích, které se do svého programu rozhodly zařadit reprízu výstavy – prezentace sbírkových předmětů ze 60., 70.–80., 90. let. 20. století a nultých let 21. století. Důležitým cílem bilanční výstavy je ukázat návštěvníkovi výtvarné směry, proudy a média a skrz ně poukázat nebo i zachytit smýšlení umělců ve vztahu k samotnému výtvarnému dílu, jeho funkci a úloze ve společnosti.

Kurátoři výstavy: Michal Lazorčík, Jiří Machalický a Petr Krátký.