Výběrové řízení / odb. asistent GD2 / PR manažer

ODBORNÝ ASISTENT ATELIÉRU GRAFICKÝ DESIGN 2

Děkan Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vypisuje výběrové řízení na místo odborného asistenta na Katedře vizuální komunikace, v ateliéru Grafický design 2.

Předpokládaný začátek pracovního poměru: prosinec 2020
Úvazek: 1.0

https://www.ujep.cz/cs/jobs/oa-na-katedre-vizualni-komunikace-fud-ujep

Požadavky na uchazeče:

 • vysokoškolské vzdělání v oboru (minimálně magisterský stupeň)
 • aktivní praxe v oboru grafického designu s důrazem na knižní tvorbu
 • přehled o dění v oboru na tuzemské i mezinárodní scéně
 • orientace v technologii oboru
 • dobrá znalost anglického jazyka
 • dobré organizační a komunikační schopnosti

Výhodou uchazeče je:

 • pedagogická praxe 
 • znalost regionální kulturní scény a lokálních specifik

Písemná přihláška musí obsahovat přílohy:

 • Přihlášku
 • Profesní životopis
 • Úředně ověřené doklady o vzdělání, případně akademických titulech
 • Přehled umělecké, pedagogické a tvůrčí činnosti
 • Čestné prohlášení o morální bezúhonnosti

Během výběrového řízení představí uchazeči Portfolio tvůrčí činnosti v tištěné nebo elektronické podobě.

Přihlášky včetně příloh zasílejte do 20. října 2020 na adresu:
Zaměstnanecký odbor UJEP, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem
nebo elektronicky na adresu:  romana.kovarikova@ujep.cz

Doplňující informace
Asistent ateliéru vykonává pedagogickou, tvůrčí a organizační práci v rámci ateliérové výuky pod vedením vedoucího ateliéru. Součástí náplně práce je také výuka odborných předmětů na Katedře vizuální komunikace, které přímo souvisejí s grafickým designem. Předpokladem je vlastní tvůrčí činnost a aktivní spolupráce na dalších činnostech fakulty.

Se zaměřením ateliéru je možné se blíže seznámit na webových stránkách:
https://fud.ujep.cz/atelier/graficky-design-ii/
https://gd2.cz

 

PR MANAŽER FAKULTY 

Děkan Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vypisuje výběrové řízení na místo PR manažera fakulty.

Předpokládaný začátek pracovního poměru: prosinec 2020
Úvazek: 1.0

https://www.ujep.cz/cs/jobs/pr-manazer-fud-ujep

Požadavky na uchazeče:

 • vysokoškolské vzdělání (minimálně bakalářský stupeň)
 • praxe v oboru
 • orientace v oboru na tuzemské i mezinárodní scéně
 • dobrá znalost českého a anglického jazyka
 • dobré organizační, administrativní a komunikační schopnosti
 • schopnost pregnantně formulovat myšlenky a napsat popularizační text
 • schopnost redakce webového rozhraní a sociálních sítí
 • řidičský průkaz skupiny B

Výhodou uchazeče je:

 • znalost regionální kulturní scény a lokálních specifik
 • znalost práce v grafických programech Adobe

Písemná přihláška musí obsahovat přílohy:

 • Přihlášku
 • Profesní životopis
 • Portfolio realizovaných aktivit
 • Úředně ověřené doklady o vzdělání
 • Čestné prohlášení o morální bezúhonnosti

Během výběrového řízení představí uchazeči vlastní přístupy a plány pro práci na této pozici.

Přihlášky včetně příloh zasílejte do 20. října 2020 na adresu:
Zaměstnanecký odbor UJEP, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem
nebo elektronicky na adresu:  romana.kovarikova@ujep.cz

Doplňující informace
PR manažer má na starosti komunikaci a styk s odbornou i laickou veřejností a komunikaci s médii, ale i řadu aktivit v rámci života fakulty. Uchazeč by měl být psychicky odolný a profesně vyzrálý, nezbytná je i schopnost rychlé orientace a rychlé reakce na aktuální potřeby. Neměla by mu vadit práce pod tlakem ani flexibilní  pracovní doba. Mezi hlavní činnosti PR manažera na FUD patří:

 • Ve spolupráci s proděkanem spoluodpovědnost za externí komunikaci, udržování dobrých vztahů se zástupci médií a odbornou i laickou veřejností.
 • Spolupráce s marketingovým oddělením univerzity.
 • Produkce výstavních a prezentačních akcí.
 • Produkce propagačních fakultních materiálů a tiskovin.
 • Spolupráce na vypracovávání a realizování komunikační strategie.
 • Příprava a realizace propagačních článků, tiskových zpráv a dalších PR materiálů.
 • Tvorba a správa aktualit na fakultním webu, aktualizace webu a správa sociálních sítí.
 • Monitoring médií, vypracovávání mediálních analýz.
 • Komunikace se zástupci médií, organizace tiskových konferencí a obdobných mediálních akcí.
 • Budování a aktualizování databáze kontaktů zástupců médií.
 • Tvorba a aktualizování obrazového archívu fakulty.
 • Příprava návrhů sponzorských aktivit.
 • Příprava, produkce a organizace letních škol.