Vybrané vidění

7
Vybrané vidění. Pozice a strategie výtvarné tvorby v procesu vzdělávání
Vernisáž výstavy 6. 12. 2017 od 18 hodin v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem
 
Výstavu pořádají Galerie Emila Filly a Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem.

Základní myšlenkou projektu se stalo uvažování nad současným stavem dění v terciárním vzdělávání v oboru výtvarná výchova na vybraných pracovištích v České republice a na Slovensku. 

– KATEDRA VÝTVARNÉ VÝCHOVY, PEDAGOGICKÁ FAKULTA, UNIVERZITA PALACKÉHO, OLOMOUC
– KATEDRA VÝTVARNÉ KULTURY, PEDAGOGICKÁ FAKULTA, UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ, ÚSTÍ NAD LABEM
– KATEDRA VÝTVARNÉ VÝCHOVY, PEDAGOGICKÁ FAKULTA, MASARYKOVA UNIVERZITA, BRNO
– KATEDRA VÝTVARNÉ VÝCHOVY, PEDAGOGICKÁ FAKULTA, UNIVERZITA KARLOVY, PRAHA
– KATEDRA VÝTVARNEJ KULTÚRY, PEDAGOGICKÁ FAKULTA, UNIVERZITA MATEJA BELA, BANSKÁ BYSTRICA

Vystavené projekty jednotlivých kateder do značné míry reflektují nebo ovlivňují reálnou praxi, ať už školní, volnočasovou nebo nejširší vzdělávací prostor a zároveň komunikují se světem vizuální kultury a výtvarného umění.

Výstava zviditelňuje vybraná témata teoreticky rozpracovávaná v publikaci – interdisciplinarita, pozice umělecko-pedagogických oborů a pro-inkluzivní aspekty výtvarné výchovy. 

Výstava potrvá do 25. 1. 2018.

Pozvánka v pdf

fb událost