Vyhlašujeme podmínky 2. kola přijímacího řízení pro studijní program Kurátorská studia

Děkanka FUD UJEP prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D. vyhlašuje podmínky 2. kola přijímacího řízení pro navazující magisterské studium pro akademický rok 2023/2024 ve studijním programu Kurátorská studia. E-přihláška je otevřena od 11. 5. do 11. 9. 2023.
Více informací. E-přihláška