Výkonný manažer/ka PR FUD

Děkan Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vypisuje výběrové řízení na obsazení místa Výkonného manažera/ky PR fakulty

Výše úvazku: 100% zákonné pracovní doby

Předpokládaný nástup: 01. 10. 2022

Místo výkonu: Fakulta umění a designu, Pasteurova 9, 400 96 Ústí nad Labem

Požadavky na uchazeče:

 • vysokoškolské vzdělání (minimálně bakalářský stupeň)
 • praxe v oboru
 • orientace v oboru výtvarného umění a designu
 • dobrá znalost českého a anglického jazyka
 • dobré organizační, administrativní a komunikační schopnosti
 • schopnost formulovat myšlenky a napsat popularizační text
 • schopnost redakce webového rozhraní a sociálních sítí
 • řidičský průkaz skupiny B

Výhodou uchazeče je:

 • znalost regionální kulturní scény a lokálních specifik

Nabízíme: 

 • příjemné a klidné pracovní prostředí
 • zaměstnanecké stravování, příjemné a moderní pracovní zázemí
 • další zaměstnanecké benefity (možnost účastnit se vzdělávacích akcí a workshopů, pracovní stáže v rámci Erasmu, rekreační středisko Bukovina a mnoho dalšího)

Pracovní náplň

Mezi hlavní činnosti výkonného manažera/manažerky na FUD patří:

 • Ve spolupráci s proděkanem spoluodpovědnost za externí komunikaci, udržování dobrých vztahů se zástupci institucí, škol, médií a odbornou i laickou veřejností.
 • Spolupráce s marketingovým a PR oddělením univerzity.
 • Spolupráce na propagaci výstavních a prezentačních akcí fakulty.
 • Spolupráce na organizaci akcí pro veřejnost, jako např. dnů otevřených dveří, či Letní školy.
 • Spolupráce na vypracovávání a realizování komunikační strategie fakulty.
 • Příprava a realizace propagačních článků, tiskových zpráv a zveřejnění inzercí.
 • Tvorba a správa aktualit na fakultním webu, aktualizace webu a správa sociálních sítí.
 • Správa obrazového archívu fakulty
 • Aktualizace informací o FUD na webových stránkách Studyart.cz.

Písemná přihláška musí obsahovat přílohy:                        

 • Přihlášku
 • Profesní životopis
 • Portfolio realizovaných aktivit
 • Úředně ověřené doklady o vzdělání
 • Čestné prohlášení o morální bezúhonnosti

Informace o výběrovém řízení:

Během výběrového řízení představí uchazeči vlastní přístupy a plány pro práci na této pozici.

 

Bližší informace naleznete na ujep.cz

Případné další dotazy zasílejte na e-mailovou adresu tajemníka fakulty pana Mgr. Miroslava Matouška: miroslav.matousek@ujep.cz