výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků

Děkan Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

 vypisuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků
— odborný asistent na Katedře dějin a teorie umění pro výuku předmětů v oblasti Dějiny a teorie designu (úvazek 0,5);
— odborný asistent na Katedře elektronického obrazu pro výuku předmětů v oblasti Nová média (úvazek 0,5);
— vedoucí ateliéru Vizuální design na Katedře vizuální komunikace (úvazek 1,0);
— vedoucí ateliéru Aplikovaná a reklamní fotografie na Katedře fotografie (úvazek 1,0).

Nástup: 1. 10. 2020

Požadavky:
— VŠ vzdělání v oboru (Mgr, MgA),
— předložení portfolia o dosavadní tvůrčí činnosti v daném oboru,
— předložení koncepce ateliéru (pouze uchazeči na pozici vedoucí ateliéru),
— předložení koncepce výuky (pouze uchazeči na pozici odborných asistentů),
— dobrá znalost anglického jazyka,
— komunikativnost a administrativní zkušenost,
— morální bezúhonnost.

Bližší informace k jednotlivým pozicím najdete zde

Případné další podrobnosti sdělí tajemník fakulty Mgr. Miroslav Matoušek (miroslav.matousek@ujep.cz).

Přihlášky s profesním životopisem, ověřenými doklady o dosaženém vzdělání a souhlasem se zpracováním osobních údajů v evidenci uchazečů o zaměstnání vedené za účelem účasti v nadcházejících výběrových řízeních podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR https://www.ujep.cz/wp-content/uploads/2019/09/SouhlasGDPR.docx zasílejte poštou na Zaměstnanecký odbor UJEP v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96  Ústí nad Labem nebo emailem na adresu romana.kovarikova@ujep.cz nejpozději do 20. 06. 2020.

Účastníkům výběrového řízení nevzniká nárok na úhradu nákladů výběrového řízení. Děkan si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.

Informujeme Vás, že v rámci výběrového řízení bude naše organizace Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, IČO: 44555601, se sídlem Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem, tel. 475 286 317, e-mail: romana.kovarikova@ujep.cz, zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem výběru vhodného zaměstnance a sjednání pracovní smlouvy na výše uvedenou pracovní pozici. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro provedení opatření zahrnující vzájemná jednání a vyhodnocení ze strany naší společnosti před sjednáním pracovní smlouvy. Mezi tyto zpracované osobní údaje patří jméno a příjmení, bydliště, e-mailová adresa, údaje o Vašem vzdělání a dosavadních pracovních zkušenostech a příp. další údaje, které nám sami poskytnete v zaslaných dokumentech. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu výběrového řízení, která jistě nepřekročí 3 měsíce. Při zpracování Vašich osobních údajů dostatečně zabezpečíme jejich ochranu a nebudeme je předávat žádné jiné právnické ani fyzické osobě. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás dále informujeme, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům u naší společnosti, dále máte právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů. Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), na který se také můžete obrátit se stížností. Další informace o ochraně osobních údajů, zpracovávaných Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem naleznete zde: https://www.ujep.cz/cs/zasady-zpracovani-osobnich-udaju.