Výsledky přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia v roce 2021/2022 na FUD UJEP

Vážené uchazečky, vážení uchazeči,

zde naleznete VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA / OBOR KURÁTORSKÁ STUDIA.

1. Uchazeči, kteří úspěšně absolvovali přijímací řízení a jsou navrženi k přijetí, jsou označeni číslem 10.
2. Uchazeči, kteří sice úspěšně absolvovali přijímací řízení, ale nemohou být přijati pro nedostačující kapacitu oboru a umístili se na příliš vysokém pořadí v celkovém hodnocení, jsou označeni číslem 30.
3. Uchazeči, kteří nevyhověli v přijímacím řízení a nemohou být přijati, nejsou v tomto seznamu uvedeni.

Děkan fakulty přijímá uchazeče na základě doporučení přijímací komise.

Písemné rozhodnutí o přijetí bude uchazeči zasláno do vlastních rukou, a to ve lhůtě do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu. Uchazeči, jehož pobyt nebude znám, bude rozhodnutí doručeno vyvěšením na elektronické úřední desce.
Uchazečům, kteří neuvedli dodací poštovní adresu v ČR, bude rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení zasláno na e-mail uvedený v přihlášce. Originál tohoto rozhodnutí si může uchazeč vyzvednout v úředních hodinách na studijním oddělení Fakulty umění a designu.