Výsledky voleb do Akademických senátů

Dne 30. 11. 2022 proběhly doplňovací volby do AS FUD UJEP a novým členem senátu za studentskou kurii se stává Martin Pecha. Ve stejný den proběhly volby do AS UJEP na funkční období leden 2023 – prosinec 2025 a do senátu byli zvoleni Eva Mráziková, Lenka Kahuda Klokočková, Jan Prošek (akademická kurie za FUD UJEP), Martin Krupa a Kateřina Javůrková (studentská kurie za FUD UJEP). Děkujeme všem za účast a těšíme se na spolupráci v senátech UJEP.

Protokol o průběhu doplňovacích voleb do AS FUD UJEP

Protokol o průběhu voleb AS UJEP