Výstava Česká moderní architektura od secese k dnešku

Česká moderní architektura od secese k dnešku

Výstava Česká architektura od secese k dnešku je nejrozsáhlejší výstavou moderní architektury v českých zemích za posledních 20 let. Koná se na počest 150. výročí narození architekta Jana Kotěry (*18. 12. 1871), který je považován za vůdčí osobnost moderní české architektury a od níž se odvíjí vývojová linie tuzemské stavební tvorby od secese až do současnosti. Na ploše přes 2000 metrů čtverečních Jízdárny Pražského hradu je představeno více než 500 nejvýznamnějších architektonických děl a téměř 300 architektů působících na našem území od konce 19. století do současnosti.

Tato ojedinělá výstava moderní architektonické tvorby v českých zemích, je sedmou nejrozsáhlejší a nejúplnější výstavou v historii Československé republiky respektive České republiky (1935 – výstava architektury bydlení a urbanismu, UMPRUM, 1940 – Za novou architekturu, UMPRUM, 1953 – architektura v českém národním dědictví, Palác u Hybernu, 1967 – Československá moderní architektura, Mánes u příležitosti kongresu UIA, 1978 – výstava Československá architektura socialistické éry, Jízdárna Pražského hradu, 2001 – Deset století architektury, Pražský hrad).

Výstavu modelů a fotografií kaleidoskopu staveb v Čechách, na Moravě a ve Slezsku za posledních 120 let reprezentuje fyzickou podobu naší země v tomto období z pohledu všech krajů a důležitých měst. Srdce výstavy tvoří expozice díla zakladatele a patrona české moderní architektury Jana Kotěry, jehož 150. výročí narození si na konci roku připomeneme. Výstavu obklopuje symbolický průvod stovky architektů narozených od poloviny devatenáctého století až do konce Pražského jara, tedy s rozptylem téměř 120 let.

Na přípravě výstavy, která je členěna do 5 oddílů, se podílelo 20 kurátorů ze všech krajů České republiky. Ústecký kraj zastupuje doc. PhDr. Tomáš PAVLÍČEK, Ph.D. z Fakulty umění a designu UJEP. Jejím hlavním kurátorem je prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta.