Zadání témat bakalářských a diplomových prací na akademický rok 2022/2023

Dle harmonogramu FUD UJEP na akademický rok 2021/2022 je 15. 6. 2022 termínem pro zadání témat bakalářských a diplomových prací v rámci jednotlivých kateder pro akademický rok 2022/2023.

K tomuto dni je diplomant povinen vyplnit formulář, který nalezne zde: https://fud.ujep.cz/studium/dokumenty-a-formulare/ (zadání bakalářské nebo diplomové práce). Vyplněný a vytištěný formulář pro zadání odevzdá student na příslušnou katedru. Formulář musí obsahovat podpis vedoucího práce.

A dále, dle harmonogramu FUD UJEP na akademický rok 2022/2023 je 5. 10. 2022 termínem pro zadání závazných témat bakalářských a diplomových prací do systému stag.

K tomuto dni je diplomant povinen vyplnit podklady pro zadání do STAG (Po přihlášení do STAG – odkaz „Kvalifikační práce“ – formulář „Vyplnit podklady pro zadání bakalářské/diplomové práce“).
Vyplněný a vytištěný podklad pro zadání odevzdá student na příslušnou katedru. Podklad musí obsahovat datum, podpis vedoucího práce a podpis studenta.