Zaměstnanecké mobility v programu Erasmus+ 2023/24 a 2024/25

Fakulta umění a designu vyhlásila výběrové řízení na zaměstnanecké mobility (výukový pobyt a školení) v programu Erasmus+ v akademickém roce 2023/2024 a 2024/2025 (projekt výzvy 2023).

Do výběrového řízení se lze přihlásit nejpozději do 15. 12. 2023 15:00. Vybraní zaměstnanci budou moci realizovat mobility v období od 01. 03. 2024 do 30. 06. 2025. Uchazeč se přihlašuje do výběrového řízení prostřednictvím přihlášky, kterou odevzdá Markétě Vlčkové do kanceláře č. 325.

Přihlášku stáhnete pod výběrovým řízením. Existují 2 verze přihlášky (STA – výukový pobyt, STT – školení).

Podmínkou výjezdu na výukový pobyt je existence meziinstitucionální smlouvy. U školení není meziinstitucionální smlouva nutná.

Min. délka výukového pobytu i školení je dle pravidel 2 dny (bez cesty, v případě mezinárodní mobility 5 dnů). Plánujte výjezdy včetně dnů strávených na cestě. (Nárok na dny cesty má pouze zaměstnanec, který vyjíždí na zahraniční instituci vzdálenou od sídla UJEP více než 150km). 

Pokud zaměstnanec použije na cestu tam i zpět dopravní prostředek šetrný k životnímu prostředí (vlak, autobus, sdílené auto nebo kolo) a necestuje více než 3 999 km, mohou mu být uhrazeny pobytové náklady na další 4 dny strávené na cestě.

Pokud chcete přidělené prostředky využít i k pozvání odborníků z praxe (musí se jednat o odborníka z firmy či podniku, nikoliv akademického pracovníka z vysoké školy), je nutné je také zahrnout do výběrového řízení. Přihlášku k pozvání odborníka stáhnete pod výběrovým řízením.

Zaměstnanci mohou být vysláni i v rámci tzv. mezinárodní mobility, tj. na zahraniční instituce mimo programové země. Pokud se jedná o zahraniční vysokou školu, je nutné s ní mít uzavřenou meziinstitucionální smlouvu.

Zaměstnanci s fyzickým, duševním nebo zdravotním znevýhodněním mohou získat nad rámec stipendia dodatečný příspěvek.

Zaměstnanci mohou absolvovat i kombinovanou mobilitu, tj. fyzickou mobilitu doplněnou virtuální částí výukového pobytu či školení (tzv. blended mobilita).

Informace o výběrovém řízení na zaměstnanecké mobility je zveřejněna na https://www.ujep.cz/cs/cat/aktualni-vyzvy-zamestnanci.

Zaměstnanci zařazení do plánu výjezdů budou mít povinnost odevzdat podklady k výjezdu minimálně 3 týdny před výjezdem, nejpozději však do 31. 12. 2024. Zaměstnanci, které nebude možné zařadit hned po výběrových řízeních do plánu výjezdů z důvodu nedostatku financí,  se budou moci přihlásit v rámci mimořádného výběrového řízení, které bude vyhlášeno v případě, že se uvolní finanční prostředky. Do plánu pak budou zařazováni v pořadí, v jakém zájemci odevzdají přihlášku, čestné prohlášení, kalkulaci předpokládaných nákladů a potvrzené programy či plány školení.

STT – přihláška
STA – přihláška
STA – přihláška pro zahraničního odborníka