ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉ OBCE FUD UJEP – STUDENTŮ A PEDAGOGŮ

Akademický senát FUD UJEP svolává na středu 1. listopadu 2022 na 16:00 zasedání Akademické obce Fakulty umění a designu UJEP. Setkání studentů a pedagogů FUD UJEP proběhne v aule č. 537

Program zasedání AO FUD UJEP:
► Zahajovací úvodní slovo AS FUD UJEP
► Úvodní slovo děkanky (naplňování programu a vize FUD)
► Akademický rok 2023/2024
► Příprava a náběh nových vnitřních předpisů a dokumentů
► Bezpečné prostředí FUD
► Dotazy členů AO a diskuze

Do 20. 10. může člen AO zaslat dotaz na e-mail (zasílejte, prosím, na e-mail paní děkanky zdena.koleckova@ujep.cz, v kopii uveďte předsedkyni AS FUD UJEP adela.machova@ujep.cz) – termín dodání dotazů je zvolen tak, aby se vedení FUD UJEP mohlo na dodané dotazy připravit.

Setkání akademické obce má zejména společenský charakter, je příležitostí pro setkání pedagogů a studentů dané univerzity, resp. fakulty, a možnost vzájemného sdílení názorů a informací. Těšíme se na Vás!

Více o setkání AO najdete zde v zářijovém zápise ze zasedání AS FUD UJEP.

Za AS FUD UJEP
Adéla Machová, předsedkyně senátu fakulty