Anna Vartecká

doc. Mgr. Anna VARTECKÁ, Ph.D. pracuje jako teoretička umění, kurátorka výstav a od roku 2001 jako vysokoškolská pedagožka na Katedře dějin a teorie umění Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Zabývá se teorií a dějinami fotografie, grafického designu, gender artu, problematikou a kritikou současného vizuálního umění a jeho přesahy do jiných teoretických disciplín, jakými jsou rodová studia a sociologie. Jako kurátorka výstav spolupracovala na mnohých domácích i mezinárodních projektech, kde se kromě reflexe často opomíjené a solitérní tvorby poválečných generací českého a slovenského umění zaměřuje i na aktuální témata spojená s (re)konstruktivní složkou osobní i kolektivní paměti, s kontroverzními aspekty hlubokých proměn společnosti v naší nedávné historii, anebo s genderově nahlíženými aspekty současné i poválečné umělecké tvorby. V návaznosti na tyto výstavní aktivity publikuje odborné texty v domácích i zahraničních periodikách, katalozích a monografiích. Mezi nimi lze zmínit například:

VALOCH, J.;  VARTECKÁ, A.: Blažej Baláž 1975-2003. Pedagogická fakulta Trnavskej Univerzity; Na východ od raja, Trnava, 2003, 132 stran; ISBN 80-89074-22-7.

FREMLOVÁ, V.; PETIŠKOVÁ, T.; VARTECKÁ, A: Grey Gold. České a slovenské umělkyně 65+. FUD UJEP, Ústí nad Labem; Dům umění města Brna, příspěvková organizace,  2014, 248 stran; ISBN 978-80-7009-163-0, ISBN 978-80-7414-699-2.

FREMLOVÁ, V.; PETIŠKOVÁ, T.; VARTECKÁ, A.: Grey Gold: At My Fingertips, Schwerin: Kunstverein für Mecklenburg und Vorpommern in Schwerin; Brno: Dům umění města Brna, příspěvková organizace; FUD UJEP v Ústí nad Labem, 2018, 144 stran; ISBN 978-3-00-061400-2; 978-80-7009-190-6; 978-80-7561-151-2.

MACHOVÁ, L.; PETIŠKOVÁ, T.; VARTECKÁ, A.: Tektonika paměti. Pohyby osobních vzpomínek v českém a slovenském mladém umění. Dům umění města Brna, příspěvková organizace, Brno; FUD UJEP, Ústí nad Labem, 2015, 168 stran; ISBN 978-80-7414-988-7.

VARTECKÁ, A.: Družstevní práce Publishing House: A Prototype of Active, Life-Shaping Design. In: Le Grand Magasin. Künstlerische Untersuchungen zum Genossenschaftsmodell. Artistic Research into the Cooperative Model. Neu-Ulm: AG Spak Bücher, 2010, str.156-167, ISBN 978-3-940865-05-2.

VARTECKÁ, A.: Fotograf anglickej záhrady. In: KLIMEŠOVÁ, M.(ed.): Oheň do papíru nezabalíš. Svatopluk Klimeš. Arbor Vitae, Praha;  FUD UJEP Ústí nad Labem, 2017, str.53-94, ISBN: 978-80-7561-072-0; 978-80-88256-00-7.

VARTECKÁ, A.: Interpretace fotografií jako logické pokračování výtvarné tvorby Dalibora Chatrného. In: POMAJZLOVÁ, A. (ed.): Prostory Dalibora Chatrného. Sborník textů k dílu autora. Spolek přátel Domu umění města Brna; Seminář dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2017, str.57-70, ISBN: 978-80-270-3278-5.

Klíčovým projektem uměleckého výzkumného zaměření Anny Vartecké byla výstava Grey Gold. České a slovenské umělkyně 65+ (2014). Připravila ji společně s Fremlovou,V. a Petiškovou,T. Projekt se zaměřuje na problematický vztah stáří, kreativity a rodu a na reflexi pozdní tvorby stále aktivních umělkyň starších 65 let. Jedná se o pokračující výzkum vůbec první ženské, plně emancipované generace autorek nastupujících na československou výtvarnou scénu po druhé světové válce a v šedesátých letech 20. století. V souvislosti s tímto výzkumem se Anna Vartecká  blíže seznámila s mimořádnou, často solitérní tvorbou některých umělkyň, například slovenské fotografky Miloty Havránkové, pro kterou následně vytvořila koncepci retrospektivních výstav. Série výstavních počinů tohoto tematického rámce byla realizována ve spolupráci s významnými domácími i zahraničními institucemi:

Grey Gold. České a slovenské umělkyně 65+. Dům umění města Brna, 30.4. – 3.8. 2014.

MILOTA. Retrospektivní výstava Miloty Havránkové. Dům U Kamenného zvonu, Galerie hlavního města Prahy, 2.10. 2015 – 17.1. 2016.

Grey Gold. At My Fingertips. Kunstverein für Mecklenburg & Vorpommern Schwerin, 9.12. 2017 – 23.2. 2018.

Milota Havránková. Výber z tvorby 1964-2014. Galéria Slovenskej výtvarnej únie - Umelka, 6.11. - 26.11. 2014.

Torzo/ Milota Havránková. Východoslovenská galéria Košice, 31.10.-2.2. 2020.

Mezi dlouhodobé aktivity Anny Vartecké patří i založení, organizace a produkce bienále Ceny EXIT,  první celostátní soutěže pro studenty vysokých uměleckých škol v České a Slovenské republice, kterou od roku 2003 vyhlašuje Fakulta umění a designu UJEP.

Kontakt:
anna.vartecka@ujep.cz