Vizuální design

Kontakt

vedoucí 
MgA. Michaela Labudová
promlsu@yahoo.co.uk

W: http://www.vizualnidesign.cz

Ateliér

Ateliér nabízí široké spektrum výtvarných a verbálních aktivit spojených s prací nejen grafického designéra. Učí, jak srozumitelně prezentovat vlastní práci, rozvíjí schopnost uskutečnit strategickou přípravu a kreativní zadání i spontánní vůli projekt domyslet, dát mu výtvarně profesionální tvar a realizací jej dovést až ke komerčnímu uplatnění. Vazby vedení ateliéru na reklamní agentury, na vysoce odborná typografická a designová studia či na podnikatelskou sféru zaručují studentům konfrontaci s reálným světem designu a umožňují jim se v profesionálním světě zorientovat ještě během studia. Originální a neopakující se úkoly jim nabízejí možnost přiklonit se k tvůrčí činnosti jak výtvarné, tak verbální v podobě autorských prezentací, přednášek nebo multimediálních projektů.

Absolventi ateliéru Vizuální design nacházejí uplatnění jako samostatní autoři, jako vedoucí kreativních oddělení nejen tuzemských reklamních a grafických studií, jako organizátoři multimediálních událostí či jako lektoři a pedagogové odborných center.