Aplikovaná a reklamní fotografie

Ateliér

Ateliér Aplikovaná a reklamní fotografie byl od založení v roce 2006 do roku 2020 veden prof. Miroslavem Vojtěchovským, QEP a MgA. Marianem Benešem, Ph.D., MQEP. AARF si vybudoval za ta léta své výrazné místo na FUD UJEP a naše úspěšné absolventy potkáváme v rozličných oblastech tvůrčí užité fotografie. Od akademického roku 2020/2021 působí v ateliéru nové vedení ve dvojici Jiří Thýn a Václav Kopecký.

Ateliér Aplikované fotografie má ambice se profilovat jako prostor, který připravuje studenty k samostatnosti, kritickému myšlení a vlastnímu názoru na poli fotografie v jejích rozmanitých podobách dnešní vizuálně orientované společnosti. Rozvíjí a motivuje studenty hledat pro svoji budoucí práci osobité vyjádření a vlastní výtvarný výraz.

Ateliér je tvůrčím kolektivem, který přináší vnější podněty do vzájemné diskuze vedené v liberálním prostředí. S fotografií zacházíme svobodně, ale vždy s důrazem na řemeslný základ a preciznost výtvarné formy. Pracujeme nejen na vlastních projektech, ale jsme zvyklí náš rukopis a zkušenosti promítnout do užité zakázkové práce. Aby byl schopen absolvent studia fotografie se uplatnit ve své profesi, jsme přesvědčeni o důležitosti s fotografií pracovat obsahem intermediálně, technologicky přesně a formou překvapivě. Pokud chceme nalézt nevšední řešení, je odvaha a experiment nezbytnou součástí, kterou budeme vždy s netrpělivostí očekávat.

Fastfud Podcast / Jiří Thýn & Václav Kopecký

Kontakt

MgA. Jiří Thýn
vedoucí ateliéru
jirithyn@gmail.com
MgA. Václav Kopecký Ph.D.
vedoucí ateliéru
vaclavkopecki@gmail.com
MgA. Jiří Dvořák
odborný asistent
jiridvorak@outlook.com

 

Novinky

Výsledky voleb
do akademického senátu FUD UJEP

19. 10. 2021

Dne 15. 12. 2021 proběhly řádné volby do Akademického senátu Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pro funkční období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2024. Volby byly vyhlášeny dle usnesení přijatého AS FUD UJEP na svém zasedání konaném dne 13. října 2021. 

Výsledky Voleb

Zvolení členové do Akademické kurie senátu FUD UJEP v abecedním řazení:

 • MgA. Radek Jandera, Ph.D.
 • Mgr. MgA. Jan Krtička, Ph.D.
 • MgA. Aleš Loziak
 • MgA. Jan C. Löbl
 • MgA. Adéla Machová, Ph.D.
 • doc. PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D.

Zvolení členové do Studentské kurie senátu FUD UJEP v abecedním řazení:

  • MgA. Kristýna Hájková
  • MgA. Martin Krupa
  • Václav Mach
  • Kristýna Prachařová
  • BcA. Karim Tarakji

→ Protokol o výsledku voleb [PDF] 

Publikováno 15. 12. 2021

Výběrové řízení na studijní pobyty a praktické stáže v letním semestru 2021/2022

15. 10. 2021

Fakulta umění a designu vyhlašuje 1. kolo výběrového řízení na studijní pobyty a praktické stáže v programu Erasmus+ v letním semestru 21/22.

Termín 1. kola výběrového řízení pro studijní pobyty a praktické stáže Erasmus+ proběhne 27. 10. 2021. Studenti se přihlašují pomocí on-line aplikace. Přihlášky se odevzdávají od 15. 10. 2021 15.00 do 27. 10. 2021 15.00. Více informací naleznete na nástěnných tabulích, u fakultní koordinátorky nebo v → přiloženém dokumentu.

Další informace naleznete na stránce → Erasmus+.

Galerie