Aplikovaná a reklamní fotografie

Kontakt

vedoucí
MgA. Jiří Thýn
jirithyn@gmail.com 

MgA. Václav Kopecký, Ph.D.
vaclavkopecki@gmail.com

odborný asistent
MgA. Marián Beneš
mariben@gmail.com

odborný asistent
MgA. Jiří Dvořák
jiridvorak@outlook.com

W: https://aarf.cz/
FB: https://www.facebook.com/AARF.FUD
IG: https://www.instagram.com/aarf.fud/

 

Ateliér

Jakkoliv současné umělecké školství odsouvá užitou a reklamní fotografii neprozíravě do oblasti komerce a pouhé utilitárnosti, metodologie výuky ateliéru Aplikovaná a reklamní fotografie směřuje k opačnému pojetí.

Výuka stojí na vědomí o společenské závažnosti reklamní tvorby, na možnosti kultivovanou prací, oproštěnou od banality, formovat životní styl společnosti, a tak cílí k výchově samostatných tvůrčích pracovníků, připravených a ochotných promítat vlastní výtvarný styl do zakázkové práce.

Systém praktických cvičení vede studenta po technické stránce k prozkoumávání tvůrčích možností všech mutací záznamové techniky od vlastnoručně vyrobené dírkové komory, respektive fotogramu, přes SLR analogovou kameru k sofistikovanému digitálnímu ateliérovému přístroji. Po obsahové stránce zadání úkolů usiluje o vyváženost jasně definovaných prací, postavených striktně na řemeslné dokonalosti, s náměty vyzývajícími k volné imaginaci a tvorbě oproštěné od jakýchkoliv apriorních limitů.

Galerie

Novinky

výstava klauzurních prací Letní sklizeň

Od čtvrtka 24. června 2021 bude možné navštívit výstavu klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu UJEP Letní sklizeň.

Po dvou ročnících prezentace klauzur online budou instalace jednotlivých ateliérů otevřeny veřejnosti.

Noc vědců 2020 / Člověk a robot

Jak je již tradičně zvykem i v letošním roce se Fakulta umění a designu zapojí do celorepublikové akce Noc vědců. V tomto ročníku jsme se spojili s Fakultou strojního inženýrství a společně jsme vytvořili video SUROVÁ KRÁSA inspirované módní performance Alexandera McQueena z roku 1999. Pojďte se s námi podívat jak to vypadá když se propojí umění, fashion, tanec a robotika. Jsme také součástí panelové diskuze předních odborníků na téma DIGITALIZACE napříč vědními disciplínami.

Zimní sklizeň 2019/2020

Únor opět přináší sezónní přehlídku klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Budova v kampusu univerzity se veřejnosti otevře od čtvrtka 6. února do soboty 8. února 2020.

Den otevřených dveří / FUD OPEN TO PUBLIC

Ve středu 29. 1. 2020 se od 11 hodin otevřou dveře všech sedmnácti ateliérů, ve kterých na vás budou čekat jejich vedoucí a asistenti, kteří vám rádi poskytnou veškeré potřebné informace.
Těšíme se na vás!

Aleš Loziak – Opportunities

V muzeu Palazzo Buonaccorsi (Macerata, Itálie) se od 13. do 26. listopadu 2019 koná samostatná výstava Aleše Loziaka „Opportunities“. Výstavní projekt byl realizován během výzkumného pobytu v Keni v roce 2018.

→ ticass.eu

Sametové oslavy v Ústí nad Labem

PODZIM BUDE V ÚSTÍ PATŘIT VÝROČÍ ROKŮ 1939 A 1989.
Výstavy, divadelní představení, přednášky osobností ústecké univerzity, konference, ale také módní show nebo koncerty – to vše je na programu oslav 30. výročí takzvané sametové revoluce, na jejímž počátku stálo shromáždění studentů, kteří si chtěli připomenout události roku 1939.