Zimní sklizeň 2024

Výstava klauzurních prací zimního semestru, která se konala od 15. do 17. 2. v budově Fakulty umění a designu, představila veřejnosti nejnovější práce studentů a studentek ze 16 ateliérů zaměřených na design, grafický design a volné umění. Vystavená díla i způsob jejich prezentace jsou stěžejními prvky uměleckého studia naší fakulty. Všechny níže uvedené ateliéry mají otevřeny přihlášky do navazujícího magistrerského programu, a to do 28. 2. 2024.

Grafické zpracování: Lena Sara Grochowiecová, studentka ateliéru Grafický design 1

Na Katedře designu jste mohli shlédnout díla reflektující témata jako Divoký západ, ateliér Oděvní a textilní design, či Czech Super Star, ateliér Sklo. Na Produktovém designu navrhovali a prototypovali Dětské odrážedlo, zatímco naproti na Designu interiéru bylo témat hned několik – mobiliář/objekt do interiéru zvoleného domu, rekonstrukce kanceláře na bytovou jednotku nebo odpočinkové místo v kanceláři. Studentky a studenti ateliéru Přírodní materiály reagovali na téma fotogrametrie, vlna a na Designu keramiky si každý zvolil libovolnou otázku, na kterou reagoval a hledal odpověď prostřednictvím svého díla.

Studentky a studenti Grafického designu I na Katedře vizuální komunikace zkoumali jimi vybraný sport a navrhli plakáty, výšivky, fanziny i animaci. Grafický design II se soustředil, ve spolupráci s ateliérem Aplikované fotografie, na tvorbu brožury o Ústeckém kraji, kterou násladně představil formou teamové instalace. Vizuální design se zaměřil na vizuální styl k oslavě 20. výročí sjednocení ZZSÚK a galavečera ZZSÚK. Ostatní ročníky pracovaly na manuálech pro volání na linku 155, používání AED a zvýšení informovanosti o AED.

Studenti a studentky z ateliérů Digitální média, Objekt – Prostor – Akce nebo Time-based media tvoří primárně volně, bez konkrétního tématickeho zadání. Na ateliéru Fotografie se ale mimo volné zadání pracovalo také s pojmem environment. Katedru výtvarného umění uzavírají ateliéry Interaktivní média, kde vznikly návrhy děl do veřejného prostoru v Roudnici nad Labem, a ateliér Aplikované fotografie, který ve spolupráci s GD2 pracoval v týmech na brožurách o Ústeckém kraji.

Fotografie: Sofie Sováková, Martin Pecha / ateliér Fotografie a David Stejskal / ateliér Aplikované fotografie