Fine Art – Photography

Kontakt

vedoucí
prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D.
zdena.koleckova@ujep.cz

odborný asistent
MgA. Aleš Loziak
ales.loziak@ujep.cz

Studenti

1. ročník: Elizaveta Kuznecova
2. ročník: Vlas Presnetsov
3 a vyšší ročníky: Eduardo Barrera Arambarri, Miloš Bojović, Milan Vuletić

Dokumenty ke stažení

On-line studium

Ateliér

Ateliér Fine Art – Photography (program vyučovaný v anglickém jazyce) je primárně – nikoli však výlučně – určen zahraničním absolventům bakalářských uměleckých studijních oborů, kteří se rozhodli absolvovat magisterská studia v České republice. Zaměřuje se na aktuální uchopení fotografie, kterou vnímá jako složitou, mnohovrstevnou, v současné době výrazně se proměňující, stěží uchopitelnou a nejednoznačně definovatelnou entitu, založenou na principech vizuální komunikace, která může obsahovat například i prvky grafického designu nebo dynamických médií. Ateliérový přístup zohledňuje úlohu technického média v době internetu a sociálních sítí. Individuální i skupinové konzultace, na nichž je výuka založena, vycházejí ze vzájemně obohacujícího dialogu mezi vyučujícími a studenty i z kontaktu s příbuzně orientovanými ateliéry kateder elektronického obrazu, fotografie a vizuální komunikace.