Čelem k umění / Letní semestr 2020/21

ÚVOD

Čelem k umění je přednáškovým cyklem Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně konajícím se každou středu od 16:30. Přednášky jsou streamovány prostřednictvím YouTube kanálu Čelem k umění, kde naleznete i záznamy minulých přednášek.

Kurátor přednáškového cyklu je prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.
Autorkou grafického zpracování a ilustrací je MgA. Adéla Bierbaumer.

Seznam přednášejících LS 2021:

3. 3. 2021 I Lenka Klodová
10. 3. 2021 I Andreas Gajdošík
17. 3. 2021 I Ladislav Čarný
24. 3. 2021 I Jan Michl 
31. 3. 2021 I Jen Kratochvil
7. 4. 2021 I Hana Buddeus
14. 4. 2021 I Anna Marešová
21. 4. 2021 I Otto M Urban
28. 4. 2021 I Daniela a Linda Dostálkovy