Přednáškový cyklus pokračuje / online

Ve středu 16. 3. 2022 od 16.30 v rámci cyklu Čelem k umění uvede Andrea Průchová Hrůzová, Ph.D. přednášku s názvem Druhé, druzí, strach a touha: Vizuální strategie zjinačování v kontextu uprchlictví a migrace.

Přednáška nabízí průřez současnou digitální vizuální kulturou tvořenou profesionály (novinářské fotografie) i amatéry („vtipné“ koláže na sociálních sítích), jež pracuje s vytvářením a reprodukováním rasových, genderových a kulturních stereotypů a obecně se ptá na otázku „Jak obrazy utváří ty druhé?“.

Přednáška bude stremována na tomto odkazu – https://youtu.be/qJ02plAQm4k

 

Andrea Průchová Hrůzová je teoretičkou vizuální kultury, badatelkou a pedagožkou. Založila a vede Platformu pro studium vizuální kultury Fresh Eye. Do českého jazyka přeložila výbor esejí Způsoby vidění Johna Bergera (2016) a spolupodílela se na překladech Teorie obrazu W. J. T. Mitchella (2016) a Jak vidět svět Nicholase Mirzoeffa (2018). V zahraničí publikovala formou samostatných kapitol věnovaných zejména vztahu vizuální kultury a kolektivní paměti a tématu vizuálního aktivismu v Amsterdam University Press (2022), Palgrave Macmillan (2021, 2015), Knize Zlín (2021), Springer Publishing House (2017) a Turku University Press (2018). Časopisecky mezinárodně publikovala ve Visual Studies (2021) a European Journal of Cultural Studies (2020). Je spoluautorkou umělecké knihy We Have Never Been Earth (VSW Press, 2019) a editorkou časopisu Mediální studia/Media Studies.

Čelem k umění je přednáškovým cyklem Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně konajícím se každou středu od 16:30.
Přednášky jsou streamovány prostřednictvím YouTube kanálu Čelem k umění.

Kurátor přednáškového cyklu je prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.