Čelem k umění / Barbora Peuch

26. 10. 2022, 16.30, aula 537 

Udržateľné prístupy v odevnom dizajne a tvorbe

Prednáška je prierezom odevnej tvorby Barbory Peuch s dôrazom na udržateľnú módu. Na týchto príkladoch v teoretickej rovine približuje základnú problematiku negatívnych zdravotných, sociálnych a environmentálnych dopadov výrobného procesu v odevnom a textilnom priemysle, zameranú hlavne na pestovanie bavlny a proces produkcie bavlnených odevov. Ukážky z jej tvorby sú práve opozíciou voči fast fashion a ilustrujú viaceré metódy tvorby – dizajnu či výroby odevu. Príkladom takýchto riešení je redesign starých odevov alebo upcycling, použitie vyradených textilných produktov alebo metráží, zero waste odevné strihové konštrukcie, použitie recyklovaných, GOTS a OEKO certifikovaných textilných materiálov a farieb, organickej bavlny a podobne. Záver prednášky je doplnený príkladom z udržateľnej tvorby absolventov a študentov Ateliéru odevného dizajnu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Dizajnérka Doc., Mgr. art. Barbora Peuch ArtD. študovala na Vysokej škole výtvarných umení, kde v roku 2007 ukončila magisterský stupeň, v roku 2016 získala titul doktor umenia a v roku 2021 titul docentky. Počas štúdia absolvovala stáž na University  of Lapland, fakulta: Art and Design vo Fínsku. Po skončení štúdia pracovala na pozícii odevnej dizajnérky v odevnom priemysle a potom ako pedagóg na Súkromnej strednej umeleckej škole dizajnu v odbore Odevného dizajnu. V súčasnosti pôsobí na Vysokej škole výtvarných umení na pozícii vedúcej Prípravného ateliéru odevného dizajnu. Jej tvorba zahŕňa odevný a textilný dizajn ako aj divadelný kostým. Svoju tvorbu prezentovala doma aj v zahraničí na módnych prehliadkach, odevných a textilných výstavách, divadelných hrách. Vo svojej tvorbe sa zameriava predovšetkým na udržateľnú módu. Okrem odevnej a textilnej tvorby sa venuje aj publikáciám a prednáškam zameraným na problematiku odevného priemyslu a Slow/Fast Fashion.