Čelem k umění / Eva Kuminková

středa 19. 10. 2022, Aula č. 537

Šat pro tělo i duši

Lidový oděv neboli kroj byl nejen nezbytnou praktickou součástí života lidí. V hranicích všeobecně přijímané normy mohl být také vyjádřením jejich osobnosti a nesl nespočet informací o svých nositelích. V 19. a 20. století získal zcela novou funkci – stal se zdrojem i symbolem duše národa a projevem osobní identity. Proměna lidového oděvu v „kroj“ v 19. století měla zajímavé důvody i projevy a stala se evropským fenoménem. Proč dnes lidé nosí kroj, ač už není součástí běžného šatníku? Anebo pro některé stále je? Pouť za proměnou lidového oděvu v Evropě završíme na východomoravském Valašsku, kde se nosí dodnes, ač jinak, než jak jej užívali naši předkové.  

Etnoložka Eva Kuminková se věnuje výzkumu proměn nemateriálního kulturního dědictví ve vztahu k identitě jeho nositelů. Pracuje v Národním muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm a podílí se na naplňování Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví UNESCO na národní i mezinárodní úrovni, mimo jiné v souvislosti se zápisy českých nehmotných statků na světový seznam UNESCO.