Čelem k umění / Jiří Sirůček

středa 12. 4. 2023
Aula č. 537

Za hranice antropocentrismu: Ne-lidská estetika v současném českém umění

Filozof*ka Timothy Morton v návaznosti na Michela Foucaulta píše, že se s klimatickou změnou zásadně proměňují také způsoby, jak přemýšlíme o světě a naší pozici v něm. I běžné chápání toho, co vůbec znamená být člověkem, podle něj*ní smývá rostoucí hladina oceánů jako obraz nakreslený na pláži do písku. V daném kontextu je nutné chápat i stále více populární umělecké strategie, které se pokoušejí přehodnotit zaběhlé pojetí člověka a obracet pozornost i k jiným – nelidským – či planetárním sférám. Tento pohyb můžeme sledovat i v českém prostředí, kde – od klauzur na uměleckých školách po velké galerie – roste zájem o více-než-lidskou tématiku. Jako by sláma, hlína nebo stromy prorůstaly celým světem umění. Cílem přednášky proto bude zmapovat takzvaný „obrat k nelidskému” v kultuře a vystopovat diskurzivní „kořeny větví” v (českých) uměleckých institucích. Představíme si některé z globálních kurátorských a teoretických „buzzwords“ jako je antropocén, posthumanismus či spekulativní realismus a ukážeme si, proč zrovna v posledních letech zasahují jak velké přehlídky typu documenta nebo Benátské bienále, tak lokální české galerie.

Jiří Sirůček je doktorand na Katedře filmových studií Univerzity Karlovy, kde taktéž vyučuje. Zabývá se především posthumanistickou teorií médií a filozofií technologií.

Čelem k umění je přednáškovým cyklem Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně konajícím se každou středu od 16:30.

 

Kurátor přednáškového cyklu / prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.