Čelem k umění / Martin Charvát

středa 8. 3. 2023
Aula č. 537

Přízraky mezi fotografií a elektřinou

Nemyslíte, že existují věci, které nechápete, a které tu přesto jsou? A že někteří lidé vidí věci, které ostatní vidět nedokážou?  (Bram Stoker, Drákula)
 
V rámci přednášky se budu věnovat vztahu “nových” médií a přízraků a v to rámci genealogie elektro-fotografického imaginárna, které se postupně konstituovalo v průběhu devatenáctého století, od pokusů Galvaniho a Aldiniho s animální elektřinou přes vznik médií nových, tj. fotografie, telegrafu, fonografu, filmového média, až k objevu rentgenových paprsků. 
 
Zaměřím se zejména na koncept reanimace, oživování mrtvých organismů, jeho specifickou ikonografii a diskurzivní a technologické strategie, které rezonovaly v dobové společnosti: od elektrizace mrtvol, přes fotografie zemřelých, spirit fotografie až k podivným Verneovým vynálezům. 
Výklad bude nesen tezí, že lidský život je jen simulakrem obrazu, ať už zastaveného nebo v pohybu a promítaného na fotografickou desku nebo do světa. To, co leží uvnitř obrazu (jako duch), co je přítomno na povrchu, co je vizualizováno, není nic menšího než primát Smrti nad Životem. “Nová” média, technologie a přístroje obsahují záznam repetitivnosti lidského života, který je pouhým divadelním fraškovitým představením uprostřed nicoty. Těmi, kdo doopravdy žijí, jsou obrazy, jelikož jsou navždy uchovány v hardwaru, ve virtuální nicotě, v nečasovém voidu, odkud je vyvolává stisk tlačítka, aby znovu a znovu přehrály několik scén. Nikdy nezestárnou, jsou věčné. 
 

Martin Charvát působí na katedře mediálních studií Metropolitní univerzity v Praze, kde vede Centrum pro studium mediální kultury. Věnuje se zejména filozofii médií, poststrukturalismu a sémiotice.

Čelem k umění je přednáškovým cyklem Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně konajícím se každou středu od 16:30.

Kurátor přednáškového cyklu / prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.