Den vědy a umění 2019

DEN VĚDY A UMĚNÍ 

16. 5. 2019 / 10—17hod / náměstí před obch. domem Fórum

I za naší fakultu se tradičně zúčastníme Dne vědy a umění, tentokráte představíme Ateliér Design keramiky FUD UJEP pod vedením Antonína Tomáška a Jany Linhartové. Ve stánku vás čekají ukázky různých technik zpracování keramiky. 
↓↓↓

Raku – edukativní přehlídka původní japonské techniky výpalu
V průběhu dne budeme otevírat pec, vyndavat rozžhavené výrobky a zavírat je do sudů s pilinami. Bude to čoudit, sálat a na konci se objeví zakouřená duha.

Vulcano
Dveře pece nahradíme odolným sklem a podíváme se co se děje s rozžhaveným porcelánem při teplotě 1380°C. Nahlédneme do srce vulkánu.

Porculán s modrejma cibulkama
Porcelánové předměty nás provázejí každý den. Bereme je do dlaní, nebojíme se jich dotknout rty, mají naší důvěru – známe je. Ale víme jak vznikají? Na hrnčířském kruhu to není…
Ukázka procesu výroby – Moderátor Antonín Tomášek

Kruh
Ukázka technik točení na hrnčířekém kruhu

www