Pracoviště písma

Informace k provozu

Specializované pracoviště písma slouží jako fakultní platforma pro návrh a digitalizaci (typografických) písem a jejich profesionální realizaci, propagaci a distribuci. Činnost pracoviště zahrnuje i odborné výzkumné působení mapující historii českého/československého písmařství a poradenství v oblasti autorskoprávních aspektů písmařství.

Pracoviště je určeno především pro posluchače Katedry vizuální komunikace, avšak je otevřeno všem studentům univerzity. V případě zájmu o realizaci písma v rámci pracoviště či o konzultaci v oblasti písmařství kontaktujte vedoucího pracoviště.

Kontakt

vedoucí pracoviště:
MgA. Jiří Toman, Ph.D.
budova FUD, místnost č. 318
E: jiri.toman@ujep.cz
G: +420 775 314 420