Autobusy za uměním do Ústí nad Labem

ČTVRTEK 2. 6. / OD 9.30 

Dům umění Ústí nad Labem pořádá autobusový výlet za výtvarným uměním. Pro účastníky budou připravené komentované prohlídky aktuálních výstav v Domě umění Ústí nad Labem a v Galerii Hraničář. V rámci dne bude také možnost navštívit výstavu bakalářských a diplomových prací studentek a studentů Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. 

Vypravujeme dva autobusy, přijeďte za námi z Prahy nebo z Turnova do Ústí nad Labem!

Rezervace nutná.

Autobus je zdarma a kapacita míst je omezená.
Závazné přihlášky přijímáme do 31. května na email avanourkova@gmail.com. Rezervujte si své místo brzy!

Probíhající výstavy:
Strategies of Success — Díla slovenských umělců zastoupených ve sbírkách zahraničních muzeí
Hladce obrace: od sebe sama, kolem prázdna a skrze něj
Gamifikace (Galerie Hraničář)
Diplomky´22 na FUD UJEP