Čelem k umění / ORBITA.SPACE: LOPEROHUNT

ČVRTEK 21. 4. / OD 19.00

Dům umění Ústí nad Labem ukončuje cyklus Čelem k umění hudebně-tanečním dialogem LOPEROHUNT spolku Orbita.space, který se zabývá  rozvojem a podporou umění v oblastech tance, výtvarného umění, hudby, pohybové a scénické tvorby. 

Dílo LOPEROHUNT je tanečně-hudební duet doprovázený světlem. Odráží v sobě motiv labyrintu, prázdného prostoru a cesty do středu sebe sama. Jak se dokážeme propojit s prázdným prostorem (vnitřním i vnějším)? Jaký tanec prostor evokuje? Slovo LOPEROHUNT pochází ze starobylé Egyptštiny, kde byl výrazem pro chrám u jezera. Později z tohoto slova bylo odvozeno slovo labyrint.

Roberta Legros Štěpánková ve své tvorbě reflektuje práci s prostorem a kontaktem se zemí. Ráda své projekty situuje do v neobvyklých site-specific prostor a architektonických objektů. Pohyb a hlas performerky tvoří pouze část celkové scény. Zvuková složka je přes mikrofon snímána a transformována do sonické kompozice hudebníkem Matthieu Legrosem. Na pohyb tanečnice a dynamiku zvuku reaguje světelný designér Filip Horn a oba v reálném čase spolu-vytvářejí a podporují pohybovou kompozici reagující na okolní prostor.

Vstupné dobrovolné (doporučeno od 50 Kč), veškerý výdělek bude věnován prostřednictvím organizace Člověk v tísni na pomoc Ukrajině.
Vzhledem k omezené kapacitě je nutná rezervace přes e-mail duul@ujep.cz
Tento program proběhne v MULTIFUNKČNÍM SÁLE Domu umění Ústí nad Labem v rámci zakončení letního semestru FUD UJEP.