Feel-links

PÁTEK 20. 5. / OD 18.00 MULTIFUNKČNÍ SÁL DOMU UMĚNÍ ÚSTÍ NAD LABEM

Feel-links je audio-vizuální performance studentů předmětu Nová média II na FUD UJEP. Ačkoliv jejich umělecké zaměření se rozprostírá mezi různá média a přístupy, jako je například keramika, design, fotografie atd., performeři se propojí ve společném audiovizuálním vyjádření, skrze nějž chtějí publiku přiblížit své hluboké emoce.
 
→ Feel-links is an audio-visual performance by the students of New Media II workshop FUD UJEP.
Although their artistic focus covers different media such as design, ceramics, photography, etc., the performers will use a common audio-visual channel to share their deep emotions with the audience.
 
Účinkující umělci/Performing artists:
Sara Marzo
Anna Beglyakova
Kseniia Melnikova
Mohammad Aslam Shaikh
Chris Dennis Rosenberg
Marco Antonio Melo Duarte
Jindřich Jandečka
 
Grafika/Graphic design:
Hanna Świtkowska