Zdena Kolečková

Zdena Kolečková
Michal Koleček, ed.

Monografická publikace reflektuje tvorbu intermediální umělkyně Zdeny Kolečkové, profesorky a vedoucí ateliéru Fine Art — Photography ústecké Fakulty umění a designu, která tématy svých fotografií a performancí (vyděděnost sudetské krajiny, historické pozůstatky původního německého osídlení v kontextu rodinných příběhů, ekologické a sociální zatížení příhraničí) přesahuje ústecký neokonceptuální okruh a přispívá od 90. let 20. století do české umělecké scény. Díla Zdeny Kolečkové v publikaci interpretují teoretičky Martina Pachmanová a Anna Vartecká, filosof a publicista Petr Fischer, či slovenský kurátor Vlado Beskid. Editorem publikace je profesor a vedoucí Katedry dějin a teorie umění na FUD UJEP Michal Koleček. Knihu graficky upravil Tomáš Trnobranský. Kniha je v česko-anglickém vydání.

„Smutek, který cítím v přítomnosti díla Zdeny Kolečkové, je smutkem existenciálním, tedy obecně lidským, přestože Zdena ve většině svých sestav bojuje o záchranu fenoménů z času nějak osobně laděného, ať už jde o rodinné prostředí, rodinná traumata či zapadlé vzpomínky, nebo o širší okolí místa, v němž umělkyně žije.“  (Petr Fisher)

„Otázka, jak se člověk vyrovnává se zánikem přirozeného prostředí a autentické kultury, jak lze na základě fragmentované a nedokonalé paměti konstruovat naši minulost a porozumět jí, a rovněž  jaký dopad má často násilím vynucená amnézie na mezilidské vztahy, v díle Zdeny Kolečkové rezonuje s čím dál větší naléhavostí.“ (Martina Pachmanová)

Edice FUD
Řada / Series: Monografie / Monographs
Editor: Michal Koleček
Autoři textů / Authors of Texts: Vladimír Beskid, Petr Fischer, Michal Koleček, Martina Pachmanová, Anna Vartecká
Recenze / Reviews: doc. PhDr. Pavlína Morganová, Ph.D.,
prof. akad. mal. Ilona Németh, DLA
Odpovědná redaktorka / Executive Editor: Klára Mrkusová
Grafická úprava / Graphic Design: Tomáš Trnobranský
Anglický překlad / English Translation: Phil Jones, Vladimíra Šefranka Žáková, Veronika Lopaurová (AZ Translations)
Jazyková spolupráce / Copy Editing: Martina Blažeková, Markéta Kořená
Fotodokumentace / Photo Documentation: Jan Brodský, Jiří Dvořák, Michaela Dvořáková, Ulrich Egger, Radek Jandera, Peter Kováč, Frank Krüger, Ivan Ladziansky, Marek Miler, Jáchym Myslivec, Martin Polák, Luděk Prošek, Maroš Simon, Michaela Thelenová, Filip Trubač, archiv autorky / artist’s archive, archiv Pavla Kopřivy / Pavel Kopřiva’s archive, archiv Pavlíny Morganové / Pavlína Morganová’s archive,
Tisk / Print: INDIGOPRINT s. r. o.
Počet stran / Number of Pages: 320
Vydání první / First Edition
Náklad 300 kusů / 300 copies printed 
Vydala Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem v roce 2021. / Published in 2021 by the Faculty of Art
and Design at Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem.
www.fud.ujep.cz
ISBN 978-80-7561-291-5

„CITUJTE!“

BESKID, Vladimír, Petr FISCHER, Michal KOLEČEK, Martina PACHMANOVÁ, Anna VARTECKÁ, KOLEČEK, Michal, (ed.). Zdena Kolečková. Ústí nad Labem: Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, 2021, 320 s. ISBN 978-80-7561-291-5.