Zdena Kolečková

děkanka
profesorka

Kontakt

Konzultační hodiny

ST 10–12 hodin, pouze po předchozí domluvě e-mailem (zimní semestr)

Předměty

  • Analogová fotografie
  • Archeologie současného umění
  • Dějiny a teorie fotografie a nových médií
  • Dějiny textilní tvorby
  • Dějiny textilu a módy
  • Narativ ve výtvarném díle
  • Současné umění
  • Vybrané kapitoly výtvarného umění po roce 1945

Dokumenty