Zdena Kolečková

proděkanka pro tvůrčí činnost
vedoucí Katedry fotografie
vedoucí ateliéru Fine Art–Photography

Kontakt

Konzultační hodiny

ÚT 10–12

Předměty

  • Úvod do dějin současného umění (I. roč, BcA.)
  • Nejnovější vývoj současného umění I. (PVK pro III. roč, BcA.)
  • Galerijní provoz – sbírkové instituce (Kurátorská studia, MgA.)

Dokumenty