Studijní pobyty a praktické stáže v programu Erasmus+ v LS 2017/18 2. kolo

Fakulta umění a designu vyhlašuje 2. kolo výběrového řízení na studijní pobyty a praktické stáže v programu Erasmus+ v LS 2017/18.

  • Uzávěrka pro odevzdání přihlášky a formulářů je 30. 11. 2017.
  • Pokyny k vyplnění, kritéria hodnocení a další informace naleznete zde.
  • Dokumenty ke stažení: přihláškažádostčestné prohlášení.