Studijní pobyty a praktické stáže v programu Erasmus+ v LS 2017/18

Fakulta umění a designu vyhlašuje výběrové řízení na studijní pobyty a praktické stáže v programu Erasmus+ v LS 2017/18.

  • Uzávěrka pro odevzdání přihlášky a formulářů je 17. 10. 2017.
  • Pokyny k vyplnění, kritéria hodnocení a další informace naleznete zde.
  • Dokumenty ke stažení: přihláškažádostčestné prohlášení.