Studijní pobyty a praktické stáže v programu Erasmus+ v ZS 2018/19

Fakulta umění a designu vyhlašuje výběrové řízení na studijní pobyty a praktické stáže v programu Erasmus+ v ZS 2018/19.

Termín 1. kola výběrového řízení pro studijní pobyty a praktické stáže Erasmus+ proběhne 27. 2. 2018. Nově se studenti přihlašují pomocí on-line aplikace. Přihlášky je nutné odevzdat do 26. 2. 2018 8:59. Více informací naleznete v přiloženém dokumentu.