Výběrové řízení na výukové pobyty a školení zaměstnanců v programu Erasmus+ v akademickém roce 2021/22 a 2022/23 (projekt Výzvy 2021) – výukový pobyt a školení

Do výběrového řízení se můžete přihlásit nejpozději do 21. 3. 2022. Vybraní zaměstnanci budou moci realizovat mobility v období od 1. 4. 2022 do 30. 6. 2023.

Uchazeč se přihlašuje do výběrového řízení prostřednictví přihlášky (→ přihláška zaměstnanec | → přihláška odborník), kterou odevzdá Markétě Vlčkové do kanceláře č. 325. Stále je však žádoucí naplnit minimální počet mobilit v projektu Výzvy 2020, takže se může stát, že zaměstnanci plánující výjezdy na duben – červen 2022 budou zařazeni ještě do projektu Výzvy 2020.

Podmínkou výjezdu na výukový pobyt je existence meziinstitucionální smlouvy (aktuální přehled najdete na webu Univerzity). U školení není meziinstitucionální smlouva nutná.

Min. délka výukového pobytu i školení je dle pravidel 2 dny (bez cesty). Plánujte výjezdy včetně dnů strávených na cestě.  (Nárok na dny cesty má pouze zaměstnanec, který vyjíždí na zahraniční instituci vzdálenou od sídla UJEP více než 150km).

Pokud zaměstnanec použije na cestu tam i zpět dopravní prostředek šetrný k životnímu prostředí (vlak, autobus, sdílené auto nebo loď) a necestuje více než 3 999 km, mohou mu být uhrazeny pobytové náklady na další 4 dny strávené na cestě.

Pokud chcete přidělené prostředky využít i k pozvání odborníků z praxe (musí se jednat o odborníka z firmy či podniku, nikoliv akademického pracovníka z vysoké školy), je nutné je také zahrnout do výběrového řízení.

V případě účasti na zahraničním jazykovém kurzu bude zaměstnanci proplaceno kurzovné ve výši 75 %, max. však 10 000 Kč.

Zaměstnanci mohou být vysláni i v rámci tzv. mezinárodní mobility, tj. na zahraniční instituce mimo programové země. Pokud se jedná o zahraniční vysokou školu, je nutné mít s ní uzavřenou meziinstitucionální smlouvu.

Zaměstnanci s fyzickým, duševním nebo zdravotním znevýhodněním mohou získat nad rámec stipendia dodatečný příspěvek.

Zaměstnanci mohou absolvovat i kombinovanou mobilitu, tj. fyzickou mobilitu doplněnou virtuální částí výukového pobytu či školení (tzv. blended mobilita).

Informace o výběrovém řízení na zaměstnanecké mobility je zveřejněna na https://www.ujep.cz/cs/cat/aktualni-vyzvy-zamestnanci.

Zaměstnanci zařazení do plánu výjezdů budou mít povinnost odevzdat podklady k výjezdu do 31. 12. 2022. Zaměstnanci, které nebude možné zařadit hned po výběrových řízeních do plánu výjezdů, budou náhradníky, kteří budou do plánu výjezdů zařazováni v případě volných finančních prostředků ve fakultou stanoveném pořadí.