Výsledky výběrového řízení na studijní pobyty a praktické stáže v ZS 2018/19

Počet přihlášených studentů bohužel převýšil rámec smluvené kapacity se zahraničními partnery. Dle kritérií výběrového řízení (ročník, studijní průměr, …) jsme proto tyto studenty nemohli zařadit do dalšího řízení. Mohou se však přihlásit do 2. kola, které bude vyhlášeno v průběhu dubna. 

Uchazeči o studijní stáž budou informováni o dalším postupu. Uchazeči o praktickou stáž jsou tímto vyzváni k aktivnímu hledání zahraničního zaměstnavatele. Všem vybraným gratulujeme!

V souvislosti s nařízením EU 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), kterým se budeme řídit od 25. 5. 2018, není možné zveřejňovat výsledky výběrového řízení na studijní pobyty a praktické stáže v rámci programu Erasmus+. Informace mohou uchazeči získat pouze individuálně od koordinátorky Erasmus+ (kancelář 230).